Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Aurora expedice za polárními zářemi

Polární záře nejsou ani duše mrtvých hříšníků ani draci plující oblohou, jak se domnívaly staré národy. Jde o jev v atmosféře, jehož původcem je sluneční vítr. V České republice lze polární záře spatřit jen výjimečně, a proto se za nimi vydala skupina nadšenců až na daleký sever. Budeme si vyprávět nejenom o podstatě polárních září, ale i o strastiplné cestě za polární kruh, o návštěvě největšího laseru v Evropě, o měděném dole a kráteru, který jsme viděli po cestě. Přednáška se koná v sobotu 22. listopadu 2014 od 17 hodin na Hvězdárně a planetáriu v Hradci Králové.

Zdroj: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“