Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Tak podobné, tak rozmanité, tak evropské.

Evropská unie vyhlásila autorskou soutěž na téma rozšíření EU. Napište text o maximálně 1000 slovech na jedno z těchto dvou témat níže a vyhrajte třídenní studijní návštěvu Bruselu. Vítězné texty také Evropská komise zveřejní a nabídne předním evropským sdělovacím prostředkům.
- Jaká je vaše zkušenost s rozšířenou Evropskou unií?
- Jak může rozšířená Evropská unie reagovat na výzvy budoucnosti?

Soutěž potrvá do 27. února 2015 (poledne SEČ) a účastnit se mohou mladí lidé ve věku 18–25 let, kteří jsou občany některého z 28 členských států EU.

Veškeré informace naleznete na stránce: http://event.iservice-europa.eu/writing-competition-so-similar-so-different-so-european

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“