Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Senioři v naší společnosti

Kdy: od 2.12.2014 do 22.12.2014
Kde: Místo konání: Knihovna města Hradce Králové, Foyer, 1. patro Centra celoživotního vzdělávání

Impuls Hradec Králové vyhlásil v letošním roce výtvarnou soutěž pro studenty středních škol Královéhradeckého kraje na téma „Senioři v naší společnosti“. Téma citlivé a ve společnosti stále málo diskutované. Výstava umožňuje nahlédnout, jak vnímá generace náctiletých ty, kterým je přes šedesát, jaký má vztah k vlastním prarodičům, zda pociťuje mezigenerační propast, co by měla společnost seniorům nabízet a další úhly pohledu. Z 52 vybraných prací určila porota i pět vítězných, jejichž autoři obdrží při slavnostním zahájení výstavy věcné ceny a pamětní listy.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“