Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

PhDr. Jana Jebavá - seminář hmatová terapie

Kdy: sobota 22.11.2014 od 10:00
Kde: Víceúčelový sál Centra celoživotního vzdělávání (Wonkova 1262/1a, HK)

Člověk objevuje svět hapticky – dotekově a získává tak základní informace. Motiv ruky se může stát hlavním motivem při tvorbě obrazů a kompozic.
Plakátek k akci: http://i.imgur.com/uJpTvQu.jpg

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“