Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Adventní neděle v Muzeu

V listopadové muzejní neděli poznáte zvyky a obyčeje adventního času a v kreativní dílně si vyrobíme adventní kalendář. Muzejní neděle se uskuteční v neděli 23. listopadu 2014 od 9 do 11 a od 13 do 15 hodin.

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“