Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Martinské trhy

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost přichází již poosmé s tradičním předvánočním jarmarkem lidových řemesel - Martinskými trhy. Do Hradce se tak v sobotu 8. listopadu sjedou řemeslníci z Čech a Moravy, aby ve všech prostorách Adalbertina a přilehlého parkoviště od 9 do 16 hodin předvedli výrobky lidové tvorby a uměleckých řemesel včetně vánočního zvykosloví.

Na Dni otevřených dveří Klubu lidové tvorby v Bílém salonu Adalbertina, se děti i dospělí budou moci naučit vyrábět vánoční ozdoby z papíru, drátků a dalších materiálů nebo se seznámit s vánočním zvykoslovím.

Plakátek: http://www.hradeckralove.org/uploads/Perex_obrazky_odboru/Odbor_kultury_sportu_a_cestovniho_ruchu/obrazky_web/Aktuality/Aktuality_2014/martinsk___trhy.jpg

Zdroj: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“