Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Exkurze pro veřejnost

Kdy: 4.12.2014 od 16:00
Kde: Knihovna města Hradce Králové, Centrum celoživotního vzdělávání

Další z pravidelných komentovaných exkurzí pro veřejnost po nové ústřední budově.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové

ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“