Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Divadlo Jesličky Josefa Tejkla: Aby to svítilo, aby to hřálo...

Ve středu 3. 12. od 19:00 hodin jste již podruhé zváni na scénickou procházku apokryfy Karla Čapka v podání divadelní skupiny Dospělá embrya - Jesličky Josefa Tejkla.

"Inscenace Aby to svítilo, aby to hřálo vznikala v sezóně 2012/13 podle Knihy apokryfů Karla Čapka. Protože kladla maximální důraz na interpretaci textu, pokusili jsme se ji upravit i pro vysloveně nedivadelní prostředí a rozšířit tak možnosti její prezentace" říká režisér Jan Dvořák. "Uvedení v přednáškových prostorách SVK HK je v tomto směru ojedinělé". Diváci uvidí a hlavně uslyší texty vycházející z Čapkových apokryfů. Scénář a režie: Jan Dvořák.

Plakátek na akci: http://i.imgur.com/50B2yXi.jpg

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“