Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den otevřených dveří na FVZ UO

Den otevřených dveří na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany se koná ve čtvrtek 4. 12. 2014 od 13 hodin.

(Další den otevřených dveří se koná 17. 1. 2015 od 9 a 13 hodin.)

Veškeré informace naleznete zde: http://www.unob.cz/fvz/uchazec/Documents/DOD_2014.pdf

Zdroj: FVZ UO
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“