Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji

Týden vzdělávání dospělých se v Královéhradeckém kraji uskuteční v termínu od 10. do 14. listopadu 2014.

Královéhradecký kraj se i v letošním roce připojil k akci s názvem Týdny vzdělávání dospělých®. Organizaci akcí zajišťuje krajská pobočka a kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky v Královéhradeckém kraji. Cílem Týdnů vzdělávání dospělých® je seznámit veřejnost s významem a možnostmi celoživotního učení, motivovat k celoživotnímu učení a nabídnout konkrétní příležitosti dalšího vzdělávání v kraji. Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji v roce 2014 nabízí opět zájemcům a zájemkyním z řad široké veřejnosti, zaměstnavatelům a poskytovatelům vzdělávání dospělých celou řadu aktivit: semináře, přednášky, ukázkové hodiny, dny otevřených dveří, poradenství, pPrezentace vzdělavatelů a další... Účast na veškerých akcích je bezplatná!

Informace o průběhu Týdnů vzdělávání dospělých ve všech krajích ČR naleznete na stránkách http://www.tydnyvzdelavani.cz.

Program v okresech Královéhradeckého kraje naleznete na stránkách Kraje: http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=73865/

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“