Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Memoriae Mundi Series Bohemica

Také v letošním roce bylo Muzeum východních Čech v Hradci Králové zapojeno v rámci grantu Ministerstva kultury VISK 6 do programu Memoriae Mundi Series Bohemica. V rámci tohoto programu poskytlo ministerstvo finanční prostředky na digitalizaci dalších pěti hudebních rukopisů ze 16. století z muzejních sbírek: Hr-30 (II A 24), Hr-31 (II A 25), Hr-32 (II A 26a), Hr-33 (II A 26b), Hr-34 (II A 27). Digitalizaci rukopisů provedla společnost AiP Beroun na pracovišti v Národní knihovně-Klementinu. Rukopisy jsou zpřístupněny v databázi digitální knihovny Manuscriptorium. V současné době je zde možné studovat 35 hudebních rukopisů z Hudebního archivu našeho muzea.

Rukopisy si lze prohlédnout na stránce: www.manuscriptorium.com

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“