Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Transparency International hledá posily

Transparency International, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností ji aktivně omezovat, hledá studenty vysokých škol, kteří jsou ochotni pomoci nám v boji proti korupci. Mladý kolektiv Transparency International hledá dobrovolníky, kteří by nám v Praze, Liberci, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Olomouci pomohli při zakládání studentských klubů, pořádání kulatých stolů s politiky a soutěží nejlepší praxe pořádané v rámci projektu PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti. Přivítá i pomoc při organizování veřejných debat a protikorupčních workshopů.

Harmonogram zapojení do projektu je 1. 6. 2015 – 30. 4. 2016 s rozsahem práce cca 10 hodin měsíčně. TI nabízí spolupráci s mladým a vstřícným kolektivem, zvýšení organizačních a komunikačních dovedností, bližší obeznámení se s protikorupční tématikou, seznámení s investigativní činností TI, setkání s politiky a mnoho dalšího.

Veškeré informace naleznete na stránkách http://www.transparency.cz/ti-hleda-posily/.

V případě zájmu kontaktujte Transparency Internation na emailu: pakt@transparency.cz.

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“