Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

EDUin, o.p.s. hledá dobrovolníky

EDUin je obecně prospěšná společnost, která usiluje o to, aby se téma vzdělávání stalo celospolečenským tématem. Pravidelně informuje o všem novém v oblasti vzdělávání, usnadňuje komunikaci mezi médii a odbornou veřejností, podněcuje celospolečenskou diskusi o otázkách efektivity a kvality vzdělávání, propojuje odborníky z různých oborů a zájemce o problematiku z laické veřejnosti, přibližuje závěry výzkumů a analýz zabývajících se školstvím a vzděláváním. Chcete se naučit něco nového? Chcete podpořit dobrou věc? EDUin rozšiřuje svůj dobrovolný sbor! Pojďte se k připojit! Holky, kluci, mámy, tátové, dámy, páni, babičky či dědové, mladí, starší, zkušení i ti co zkušenosti zatím sbírají.

Veškeré informace o tom, koho všechno EDUin hledá do týmu naleznete zde: http://www.jobs.cz/rpd/895504076/?rps=233§ion=positions

Zdroj: EDUin, o.p.s.

ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“