Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Testování nanečisto - CAMBRIDGE ESOL

Cambridge ESOL ve spolupráci s Institutem dalšího vzdělávání FIM UHK organizují testování znalostí anglického jazyka nanečisto. Testy budou vyhodnoceny v Cambridge ESOL a výsledky budou zaslány do tří týdnů ode dne konání pre-testu. Testování je určeno široké veřejnosti i studentům všech typů a stupňů škol.

Více informací a elektronická přihláška, kterou je možné podávat do 14. 10. 2014: https://www.uhk.cz/cs-CZ/FIM/Katedry-a-soucasti/Institut-dalsiho-vzdelavani-IDV-FIM/Mezinarodni-jazykove-zkousky/Cambridge-ESOL-PRE-TEST

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“