Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Gotika: Čas meče a kříže

Kdy: středa 29.10.2014 od 17:00
Kde: Hudební oddělení Knihovny města Hradce Králové

S Mgr. Šimonovou se zastavíme nad staletími dobyvačných válek pod symbolem kříže, dobou svévole pána nad kmánem, ale i časem monumentálních staveb, úchvatných kleneb a průzračných melodií.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“