Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Dotkněte se světa nevidomých

Kdy: do 23. 11. 2014
Kde: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Oči nevidomých – uši neslyšících je zajímavá putovní interaktivní výstava přibližující návštěvníkům svět lidí se zdravotním postižením. Přijďte překonat bariéry a vstoupit do tmy a ticha. Budete sami překvapeni směsicí nových vjemů a pocitů! Výstava má textovou a obrazovou část. Dozvíte se, jak jednotlivé smysly fungují a ovládají náš život. Vyzkoušíte si „slepeckou dráhu“, znakovou řeč a zahrát si můžete také různé hry, jako je slepecké pexeso a další. Průvodce vás provede výukou Braillova písma nebo psaním na psacím stroji pro nevidomé. Tato jedinečná výstava o smyslech je jedinečnou možností se alespoň na chvíli dotknout světa zdravotně handicapovaných lidí a uvědomit si, jak je jejich život nesnadný, jak je obtížné, když jeden ze smyslů nefunguje, a také to, že zdraví je velký dar.

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“