Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nábřeží vysokých škol - Sova na Hučáku

Kdy: čtvrtek 18. 9. 2014, 10:00 - 17:00 hodin
Kde: Tylovo nábřeží, náměstí Svobody

Záměrem tohoto projektu je prezentace a představení univerzit, které působí na území města Hradec Králové. Na programu se budou spolupodílet studenti a vyučující jednotlivých univerzit, kteří vystoupí v hlavním programu na pódiu na náměstí Svobody. Doprovodný program formou přednášek, vystoupení, workshopů, výstav, fotografií proběhne na Tylově nábřeží a přilehlé náplavce. Cílem akce je představení univerzit a nabídky jednotlivých studijních oborů široké veřejnosti.

Akce se zúčastní tyto univerzity:
- Univerzita obrany (Fakulta vojenského zdravotnictví)
- Univerzita Karlova (Fakulta lékařská, Fakulta farmaceutická)
- Univerzita Hradec Králové (Ústav sociální práce, Fakulta přírodovědecká, Fakulta pedagogická, Fakulta filosofická, Fakulta informatiky a managementu)

Program:
- studentské kapely
- Memphis
- zábavné workshopy
- logické hry
- pokusy a hlavolamy
- ukázky vodní záchrany

Veškeré informace naleznete na stránkách akce: www.sovanahucaku.cz

Zdroj: nahrezihk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“