Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nábřeží sportu

Kdy: neděle 14. 9. 2014, 13:00 - 18:00 hodin
Kde: Eliščino nábřeží

Další projekt z cyklu „Královéhradecká nábřeží“ - Nábřeží sportu, bude přehlídkou známých i méně známých sportovních odvětví, s možností jejich vyzkoušení. Cílem je představit známá i méně známá sportovní odvětví na jednom místě, zaujmout příchozí veřejnost praktickými ukázkami a tím napomoci nejen mládeži, ale i dospělým občanům s výběrem správné sportovní aktivity.

Zdroj: nabrezihk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“