Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výtvarná soutěž "Den s úsměvem"

Zapojte se do projektu o. s. Salinger "Den s úsměvem", výtvarné soutěže. Podpořte svými výrobky, obrázky, malbami unikátní výstavu úsměvů, která učiní z Hradce Králové nejusměvavější město v České republice.

Do tohoto projektu se mohou zapojit školy a třídní kolektivy, školky, rodiny, mateřská centra, zájmové organizace, ale i jednotlivci.

Soutěží se na téma "Úsměv" (co mi vykouzlí úsměv na tváří, nejkrásnější úsměv, den s úsměvem) v těchto kategoriích:
• do 6 let
• I. stupeň ZŠ
• II. stupeň ZŠ
• nad 15 let

Výherci, kteří se umístí na prvních třech místech, budou odměněni zajímavými rozchechtanými cenami.

Hlavní myšlenkou celého projektu je připomenout, že ne všechny děti vyrůstají v příznivých a utěšených podmínkách a často nemají důvod k úsměvu. Zároveň chce tento projekt podpořit společné trávení volného času rodin. Soutěž na téma „Úsměv“ se zaměřuje na šťastné životní chvíle a uvědomění si situací, které nám dělají radost. Všechna zaslaná výtvarná díla projdou pečlivým hodnocením komise složené z pracovníků Občanského sdružení Salinger. Do užšího výběru bude vybráno 40 nejlepších děl. Z těchto 40 výtvorů budou vítěze jednotlivých kategorií volit hlasováním účastníci akce „Den s úsměvem“ v den konání 5. 10. 2014 na Tylově nábřeží.

Uzávěrka I. kola: 30. 6. 2014, uzávěrka II. kola: 30. 9. 2014.

Výtvory do soutěže můžete zasílat buď poštou, nebo je osobně zanést na dvě sběrná místa:
Centrum přátelské rodině Budulínek, Třída Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové
NZDM Modrý pomeranč, Formánkova 437, 500 11 Hradec Králové

Putovní výstava se poté rozběhne na podzim ve veřejných prostorech v Hradci Králové.

Zdroj: Salinger
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“