Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výtvarná soutěž "Svět není černobílý"

Asociace TRIGON, o. p. s. Vás zve k účasti v soutěži výtvarných prací dětí a mládeže se specifickými problémy s názvem "Svět není černobílý".

Soutěžní podmínky:
- Účastnit se mohou děti a mládež do 26 let se specifickými problémy individuálně nebo prostřednictvím vzdělávacích sociálních a zdravotních institucí.
- Za organizaci může být zasláno nejvýše 20 výtvarných prací.
- Jednotlivec může přihlásit pouze jednu kresbu.
- Výtvarné práce opatřete názvem obrázku, jménem příjmením, věkem a krátkou charakteristikou autora, připište rovněž kontakt na autora, případně organizaci, za kterou se soutěže účastní.
- Zaslané výtvarné práce nebudou vráceny.

Uzávěrka soutěže je 30. července 2014

Máte-li zájem se výtvarné soutěže zúčastnit, napište na mvrbova@asociacetrigon.eu.

Obálky se soutěžními pracemi posílejte na adresu:
Asociace TRIGON, o. p. s.
Skautská 1045
708 00 Ostrava-Poruba

Na obálku nezapomeňte připsat heslo: "Výtvarná soutěž"

Nejzajímavější a nejzdařilejší díla budou vystavena během konání letošních Evropských dnů handicapu (http://www.europe-direct.cz/strediska/ostrava/kalendar-akci/evropske-dny-handicapu/) v Ostravě a deset nejlepších výtvarníků, které vybere odborná komise, oceníme na slavnostním večeru Křišťálový kaminek 2014, který se bude konat 1. října 2014 v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě.

Zdroj: EuropeDirect
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“