Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava: Písmo - kniha - experiment

Ve dnech 12. - 30. 6. proběhne v prostorách galerie Automat výstava s názvem Písmo - Kniha - Experiment oboru Grafická tvorba - Multimédia Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty UHK.

Vernisáž se koná ve čtvrtek 12. 6. v 17.00 hod. v galerii Automat v prostorách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Vstup volný.Zdroj: svhk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“