Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nábřeží řemeslníků

Řemeslníci z celé republiky přijedou v sobotu 28. června na Tylovo nábřeží v Hradci Králové. Osmý ročník Nábřeží řemeslníků se uskuteční od 10 do 18 hodin. Umělci a řemeslníci nabídnou návštěvníkům krásné výrobky a dětem tvůrčí dílny. Zájemci si vyzkoušejí drátování, kování na kovadlině, práci na hrnčířském kruhu, pletení košů nebo tkaní na stavu. Na nábřeží přijedou i řezbáři a perníkáři. Sedláci z regionu budou prodávat své chutné a čerstvé potraviny, zejména sýry, mléko, uzeniny, jogurty, ovoce a zeleninu. Venkovskou náladu doplní osli Mikuláš a Rozárka, dále králíci a slepice.

Desítky řemeslníků si své dřevěné stánky rozloží podél řeky Labe od Pražského mostu po Hučák.

Video ukázka z minulé akce je na stránkách www.dobredivadlo.cz.

Zdroj: Magistrát města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“