Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

FIM pořádá letní školu pro zahraniční studenty

Fakulta informatiky a managementu pořádá letos první ročník letní školy pro zahraniční studenty z partnerských univerzit pod názvem Global Connections.

Studenti se během 14 denního kurzu seznámí s problematikou v oblasti interkulturní komunikace a managementu, ekonomie a moderních informačních technologií. Výuka bude probíhat výhradně v anglickém jazyce a její jádro bude soustředěno do čtyř odborných modulů. Pro studenty je také připraven kulturní program včetně návštěvy Prahy a zajímavých míst Hradce Králové. Tyto aktivity jsou připraveny ve spolupráci s katedrou Managementu cestovního ruchu.

Cílem letní školy je nejen prezentovat účastníkům moderní výukové metody aplikované při výuce odborných předmětů na FIM UHK, ale také přiblížit jim kulturně historické reálie České republiky a královéhradeckého kraje.

Podrobnosti:
http://www.uhk.cz/en-us/studium/studies-in-english/erasmus-and-other-exchange-programmes/faculty-of-informatics-and-management/Documents/SUMMER%20IT%20and%20BUSINESS%20COURSE.pdf

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“