Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

25. Východočeský výtvarný salon Hradec Králové

Letošní 25.Východočeský výtvarný salon Hradec Králové, který pořádá oblastní sdružení Unie výtvarných umělců, je již 33. výstavou v pořadí od roku 1993. Členové, kterých má organizace přes 80, předkládají tak každoročně veřejnosti díla vytvořená za poslední rok. Obvykle vystavuje asi 50 výtvarníků celkem 100 až 130 děl. Na výstavě jsou k vidění díla z oborů malířství, grafika, fotografie, keramika, dřevořezba, sochařství, architektura, textilní tvorba aj. a tak je pro návštěvníka velmi zajímavá a každý najde něco pro sebe blízkého.Zdroj: Magistrát města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“