Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

148. výročí bitvy u Hradce Králové – KÖNIGGRÄTZ 1866

3. – 5. 7. 2014, Masarykovo náměstí a ulice města, bojiště Chlum 1866

Projekt vzpomínkových akcí na jednu z největších bitev 19. století. Mezinárodní setkání klubů vojenské historie, slavnostní přehlídky ve městě, koncerty historických muzik, kulturní program, interaktivní odborné předváděcí akce. Rekonstrukce bitevních událostí na autentických místech bojů s profesionální filmovou režií, dramaturgií a komentářem. Dobové polní ležení, ukázky střetů jezdectva, bodákové útoky pěších jednotek, dělostřelectvo, pyrotechnické efekty.

Projekt Königgrätz 1866 se koná s podporou města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje a je zařazen mezi nejvýznamější události města v cyklu prestižních akcí Calendarium REGINA. Projekt je významným pilířem cestovního ruchu Královéhradeckého kraje a vyhledávaným setkáním příznivců historie a turistů z celého světa.

Program letošního ročníku naleznete zde: http://files.projekt-koniggratz-1866.webnode.cz/200002704-e7430e936f/1866-148.jpg (plakát)
nebo zde: http://www.koniggratz1866.cz/aktualni-program/

Veškeré informace naleznete na stránkách: http://www.koniggratz1866.cz/

Zdroj: http://www.koniggratz1866.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“