Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Velikonoce na statku

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost spolu s Klubem lidové tvorby za podpory Statutárního města Hradec Králové zvou veřejnost na velikonoční svátky do Piletic. Na Šrámkově historické usedlosti mohou zájemci obdivovat například bohatou sbírku kraslic Klubu lidové tvorby v rámci akce „Velikonoce na statku“. Výstava bude pro návštěvníky otevřena v tomto naprosto stylovém prostředí od Zeleného čtvrtka - 17. dubna až do Pondělí velikonočního – 21. dubna L. P. 2014, vždy od 10 do 16 hodin.

Současně s tím budou po všechny dny v roubené chalupě předvádět členky Klubu lidové tvorby některé techniky zdobení kraslic (drátkováním, voskem, slámou), navíc také paličkování, tkaní a síťování. Návštěvníkům se tak od čtvrtka až do pondělí (od 10 do 16 hodin) skýtá možnost vyzkoušet si šikovnost vlastních rukou pod laskavým dohledem zkušených „maléreček“.

Součástí programu bude rovněž výstava velikonočních prací a jarních dekorací žáků Základní školy Pouchov a dalších školských zařízení. Navíc si návštěvníci budou moci prohlédnout stálou národopisnou expozici hospodářských, řemeslnických, kuchyňských a zařizovacích předmětů, které přibližují život na vesnici na přelomu 19. a 20. století.

Doprava: MHD bus č. 13, parkování zajištěno.

Zdroj: Šrámkův statek Piletice
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“