Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Hradecký slavík 2014

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. a Hudební mládež Hradec Králové vyhlašují XXX. ročník soutěže ve zpěvu národních písní "Hradecký slavík" . Zúčastnit se mohou děti a mladí lidé od šesti do pětadvaceti let, kteří budou zařazeni do osmi soutěžních kategorií. Soutěž, která se koná pod záštitou Statutárního města Hradec Králové, se uskuteční dne 14. května 2014 v budově Adalbertina na třídě ČSA.

Přihlášky s propozicemi soutěže si zájemci mohou vyzvednout na recepci Adalbertina (třída ČSA 300), v informačních centrech města nebo na adrese www.adalbertinum.cz. Vyplněné přihlášky je třeba odevzdat do termínu uzávěrky soutěže - 30. duben 2014. Bližší informace podá programové a vzdělávací oddělení Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti s.r.o.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“