Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Splašené nůžky - divadelní komedie

Splašené nůžky, detektivní komedie, ve které o tom, kdo je vrah, rozhodujete Vy!

Místo konání: Hradec Králové, Filharmonie
Kdy: 14. dubna 2014 v 19:00 hodin

Hrají: Dalibor Gondík, Ladislav Potměšil nebo Otakar Brousek ml. Ivana Jirešová, Valerie Zawadská nebo Jaroslava Brousková, Ladislav Županič a Zbyněk Fric

Vstupné: 470 Kč, 420 Kč, 370 Kč a 140 Kč

Vstupenky jsou v prodeji v Informačním centru Hradec Králové, tel. 495 534 482, ve Filharmonii a na www.hkpoint.cz

Zdroj: královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“