Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přípravný kurz Základy sociologie, psychologie a všeobecný přehled

Pořádající fakulta: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

​Bakalářské obory:
- Sociální patologie a prevence
- Sociální komunikace v neziskovém sektoru
- Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii
- Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport

Cena kurzu: 1500 Kč
Začátek kurzu: 25.4.2014
Konec kurzu: 27. 4. 2014
Rozsah kurzu: 24 vyučovacích hodin​
Místo konání: Univerzita Hradec Králové, Aula OSV, Hradecká 1227

Obsah kurzu:
Psychologie – 8 hod.
Sociologie – 8 hod.
Všeobecný základ – 4 hod.
Základy ekonomie – 4 hod.

Garantující pracoviště: Katedra sociální patologie a sociologie
Kontakt: Helena Malířová, tel: 493 331 365, helena.malirova@uhk.cz Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D., tel: 493 331 358, stanislava.hoferkova@uhk.cz Přihlásit se můžete buď přes přihlašovací formulář, nebo e-mailem na adrese: hana.raabova@uhk.cz. V případě e-mailového přihlášení vyplňte, prosím, celé jméno, adresu včetně směrovacího čísla

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“