Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Projektový management v sociálních službách

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní a ucelený přehled o přípravě projektů, psaní projektů a jejich následné realizaci a řízení. Absolventi kurzu se seznámí se základní strukturou projektu, s nástroji, které se v projektovém managementu používají a metodami projektového řízení.

Kurz se koná v pondělí 15. 4. 2013 od 9.00 do 14.00 hodin, IDV Univerzita Hradec Králové, Víta Nejedlého 573, 500 03 Hradec Králové, IDV 1 (1. patro)​

Cena: 600,00 Kč
Kontaktní osoba: Libuše Rajmontová, libuse.rajmontova@uhk.cz, 49 333 1550, 734 420 629, www.uhk.cz/idv ​

Přihláška: http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/rektorat/institut-dalsiho-vzdelavani/aktualni-projekty-a-kurzy/Lists/Kurzy%20a%20semine%20IDV%20UHK/Attachments/9/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka%20-%20kurzy%20IDV.docx

Další informace: http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/rektorat/institut-dalsiho-vzdelavani/aktualni-projekty-a-kurzy/Lists/Kurzy%20a%20semine%20IDV%20UHK/Attachments/9/Projektov%C3%BD%20management%20v%20soci%C3%A1ln%C3%ADch%20slu%C5%BEb%C3%A1ch.pdf

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“