Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přípravný kurz Všeobecný přehled

Pořádající fakulta: Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
Obory: ​Management cestovního ruchu
Cena kurzu: 850 Kč
Počátek kurzu: 19.4.2014
Konec kurzu: 26.4.2014
Místo konání: učebny FIM, budova J Univerzity Hradec Králové

Veškeré informace naleznete na stránce http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/fakulta-informatiky-a-managementu/institut-dalsiho-vzdelavani/studenti/pripravne-kurzy-k-prijimacim-zkouskam/management-cestovniho-ruchu/Stranky/default.aspx

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“