Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Modely mezináboženského dialogu v současném světě

Přednáška (nejen) pro studenty Transkulturní komunikace.

Od 8. do 10. dubna 2014 připravila KKNS PdF přednášky prof. Dr. Lipnera z University of Cambridge (zajímavé je, že má zčásti české kořeny, přesto je to poprvé, kdy se s ním můžeme v České republice setkat). Julius Lipner je odborníkem na hinduismus a bude mluvit zejména o hinduistických tradicích, současnosti a výzvách či limitech mezináboženského dialogu.

Přednášky budou z anglického jazyka tlumočeny do češtiny pořádá Katedra kulturních a náboženských studií PdF UHK.

Veškeré informace naleznete na http://www.uhk.cz/cs-cz/aktuality/verejne-informace/kalendar-akci/Lists/Kalend%20akc/Attachments/515/Prof.%20Dr.%20Lipner%20prednasky%20Transkulturni%20komunikace.pdf

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“