Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Konceptuální chování u zvířat

LMS centrum při Katedře filozofie a společenských věd FF UHK Vás zve na přednášku Mgr. Jitky Lindrové, Ph.D. z Katedry obecné antropologie FHS UK na téma Konceptuální chování u zvířat. Přednáška se uskuteční 9. dubna 2014 od 12.05 do 15.35 hodin v učebně B9 na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové (nám. Svobody 331).

Místo konání: učebna B9 Filozofické fakulty UHK (nám. Svobody 331)
Čas konání: 9.4.2014 od 12:05 do 15:35

Anotaci přednášky naleznete na http://www.uhk.cz/cs-cz/aktuality/verejne-informace/kalendar-akci/Lists/Kalend%20akc/Attachments/516/Prednaska%20Jitky%20Lindov%C3%A9%20v%20LMS%20Centru.pdf

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“