Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Současnost a budoucnost Ukrajiny - debata

Politologický klub při Katedře politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové si Vás dovoluje pozvat na debatu s názvem Současnost a budoucnost Ukrajiny. Diskutujícími budou názoroví odpůrci senátor Ing. Jaromír Štětina a zástupce ombudsmanky JUDr. Stanislav Křeček. Debata se koná v pondělí 24. března 2014 od 18.30 hodin na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové (náměstí Svobody 331) v učebně B9 (1. patro).

Studenti i zájemci z řad veřejnosti jsou srdečně zváni.

Další informace: http://www.uhk.cz/cs-cz/aktuality/verejne-informace/kalendar-akci/Lists/Kalend%20akc/Attachments/489/Pozv%C3%A1nka%20na%20debatu%20Politologick%C3%A9ho%20klubu.jpg

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“