Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Druhá cesta do Francie a zase zpátky

Kdy: 20. března - čtvrtek od 10.00 a od 16.00 hodin
Kde: víceúčelový sál Centra celoživotního vzdělávání, Wonkova 1262/1a

Vyprávění studentů Gymnázia J. K. Tyla o výměnném pobytu ve Francii, o místech, která navštívili, doplněné promítáním fotografií a výstavou vybraných snímků v prostorách Informačního střediska EUROPE DIRECT. Akce je součástí Dnů Frankofonie. Vstupné dobrovolné.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“