Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Paleoetnologie aneb proměny lidského chování a kulturních adaptací od minulosti do současnosti

Katedra biologie Univerzity Hradec Králové pořádá přednášku na téma: Paleoetnologie aneb proměny lidského chování a kulturních adaptací od minulosti do současnosti.

Přednáška se koná 17. 3. 2014 v aule C5 (budova Pedagogické fakulty) od 13.15 hod. (délka přednášky cca do 15 hod.)​

Další informace: http://www.uhk.cz/cs-cz/aktuality/verejne-informace/kalendar-akci/Lists/Kalend%20akc/Attachments/485/2014%2003%2004%20Paleontologie%20aneb%20prom%C4%9Bny%20lidsk%C3%A9ho%20chov%C3%A1n%C3%AD.pdf

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“