Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Politická a turistická /Evo/luce v Bolívii

Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové ve spolupráci s Filosofickou fakultou Univerzity Hradec Králové vás zve na přednášku Politická a turistická /Evo/luce v Bolívii.

Kdy: čtvrtek 20.2.2014 od 18:00 do 20:00 hodin
Kde: Filosofická fakulta UHK, nám. Svobody 331, učebna B13 (2. patro)

Přednáší paní děkanka Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

Vstup zdarma.

Při své přednášce přiblíží děkanka Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové jednu z oblastí domorodé Latinské Ameriky. Zaměří se na svou oblíbenou Bolívii, kam se již více než patnáct let pravidelně a ráda vrací. V rámci své přednášky se s posluchači podělí nejen o krásy cestovatelské a přírodní, ale pohovoří také o zajímavostech z politického života této fascinující země.

Přednáška zahájí pravidelný vzdělávací cyklus pro širokou veřejnost, který pro letošní rok připravilo hradecké Integrační centrum pro cizince ve spolupráci s Filozofickou fakultou UHK. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Zdroj: Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“