Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Navrhněte Talenty královéhradecké kultury

Vážení rodiče, ředitelé škol, vedoucí souborů, učitelé a příznivci královéhradecké kultury. Víte o mimořádném úspěchu, umístění v soutěži nebo počinu v oblasti kultury hradeckých dětí a mládeže do osmnácti let za rok 2013? Navrhněte je na titul „Talent královéhradecké kultury“ .

Oslovujeme vás z iniciativy náměstka pro kulturu, sport a cestovní ruchu prof. Mgr. Josefa Krofty a kulturní komise rady města, kteří by rádi ocenili úspěšné mladé umělce, jednotlivce i soubory, například v oblastech klasické i moderní hudby (soubor, hra na nástroj, zpěv…), divadla a recitace, tance (balet, folklór, step, scénický a moderní tanec…) i výtvarného umění (kresba, malba, foto, street art, intermedia…).

Nepředepisujeme žádný formulář, návrh - nominaci lze učinit volnou formou mailu nebo dopisu, může obsahovat i více jmen, musí ale obsahovat následující údaje: jméno a adresu navrhovaného kandidáta(tů) - jednotlivce či kolektivu, úspěch / počin, za který je navrhován, krátké zdůvodnění návrhu, jméno, adresu a mailové nebo telefonické spojení navrhovatele. Součástí návrhu by měla být dokumentace úspěchu např. odkaz na internetové stránky, fotografie, novinové články, záznam na CD/DVD apod.

Nominace následně projedná Kulturní komise rady města Hradec Králové a vybrané talenty předloží ke schválení radě a zastupitelstvu města. Ti pak na slavnostním večeru za své úspěchy a kulturní počiny obdrží z rukou nejvyšších představitelů města symbolické ocenění a drobné dárky.

Návrhy prosím zasílejte do 3. dubna na e-mail kultura@mmhk.cz nebo písemně na odbor kultury, sportu a cestovního ruchu magistrátu města.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“