Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Na kole k Mrtvému moři

Univerzita Hradec Králové vás zve na cestopisnou přednášku s názvem Na kole k Mrtvému moři. Se svými zážitky se podělí J. Dršata z Farmaceutické fakulty UK.

Přednáška se koná v rámci již tradičních Zeměpisných úterků, které letos pokračují pod novým názvem Zeměpisné promítání. Setkání milovníků cestování se uskuteční v úterý 18. března 2014 v posluchárně J12 Univerzity Hradec Králové od 15.45 do 17.20 hod. a je otevřené pro všechny zájemce.

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“