Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Kde hledat bod zlomu v dějinách křesťanství

Přednáška "Kde hledat bod zlomu v dějinách křesťanství" se koná v prostorách Nového Adalbertina (Hradec Králové) dne 19.3.2014 od 20:30 do 22:00 hodin.

Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je český katolický teolog, kněz a církevní historik. Je naším akademickým kaplanem a aktivním členem redakční rady revue pro teologii a duchovní život Salve. Vyučuje na UK a na UHK, kde zároveň působí jako vedoucí katedry Kulturních a náboženských studií. V roce 2013 ho biskup Jan Vokál jmenoval postulátorem blahořečení umučeného kněze Josefa Toufara.

Od svého vzniku až do pozdního středověku dokázalo křesťanství vést západní společnost, přinášet inovace a budovat obdivuhodnou civilizaci. Posledních několik století se ale evropská společnost od svého dědictví odklonila. Kde hledat kořeny toho, co se stalo v evropských dějinách? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět.

Přednášku pořádá Křesťanský akademický klub Salaš.

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“