Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Chcete studovat ve Velké Británii?

Chcete získat titul BA ve Velké Británii?
Univerzita Hradec Králové vás zve vás na setkání, kde se dozvíte informace o možnosti ročního studia na University of Huddersfield.

Kdy a kde: 3.4.2014 od 10.00 v učebně J17 Univerzity Hradec Králové.
Přednáší: Kevin Rowles, University of Huddersfield, United Kingdom

Další podrobnosti: http://www.uhk.cz/cs-cz/aktuality/verejne-informace/kalendar-akci/Lists/Kalend%20akc/Attachments/494/Huddersfield%202014%20(2).pdf

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“