Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Zpráva pro majitele jízdních kol

Už víte, že Hradec Králové vstoupil do centrálního registru kol CEREK? Tento registr vznikl především z potřeby ztížit nebo dokonce znemožnit prodej odcizených jízdních kol.

Dosud byla praxe taková, že kola odcizená v jednom městě se prodávala v jiném městě nebo dokonce končila v zahraničí. Celorepubliková propojenost registru pomůže lidem při nákupu jízdního kola a bude nápomocna při kontrolách, na které se zaměří městská policie. Do registru se zapojí nejen česká města, připojit se chce například i Slovensko, Polsko nebo Německo.
Zaregistrovat se může každý zájemce na internetových stránkách www.cerek.cz. Při registraci je třeba zadat výrobní číslo rámu jízdního kola. Zápis je zpoplatněn částkou 50 korun na pět let. Do databáze lze vložit i fotografie. Kdo nemá nebo nepoužívá internet, může své kolo zaregistrovat za pomoci strážníků na služebnách městské policie. Někteří prodejci Vám kolo zaregistrují přímo při prodeji. Královéhradecká městská policie doufá, že se do systému zapojí co nejvíce lidí a celý počin se rozjede celoplošně a masově, protože jinak by to velmi snížilo účinek a smysl.

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“