Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Hledá se hostitelská rodina!

AFS Mezikulturní programy hledá hostitelskou rodinu v Hradci Králové a blízkém okolí na dobu pěti měsíců.
Rodina se hledá pro Marielu, sedmnáctiletou studentku z Hondurasu, která studuje na 1. jazykovém gymnáziu.

Hostitelská rodina:
Hostitelskou rodinou se může stát každá bezúhonná rodina, která se rozhodne nezištně poskytnout po určitou dobu (3,6 nebo 10 měsíců) domov mladému člověku z odlišného kulturního prostředí. Společným znakem hostitelských rodin je odhodlání poznat odlišnou kulturu a přijmout v zahraničním studentovi nového člena rodiny.

Veškeré informace o hostitelských programech naleznete přímo na webu AFS: http://www.afs.cz/hostitelsky-program/

Pokud vás nabídka zaujala a chtěli byste se stát hostitelskou rodinou, kontaktujte paní Gilarovou: gilca@centrum.cz

Zdroj: AFS
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“