Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Zima a zejma v Krkonoších

Termín akce: 15. února 2014
Místo konání: IC Pec pod Sněžkou

Více informací: Michal Skalka, tel. +420 737 331 912, mskalka@krnap.cz

Kdy je v Krkonoších léto? Kolik spadlo lavin v Krkonošském národním parku? Vejde se škola do závěje? Kdy turista zmrzne? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky budeme hledat na exkurzi za sněhem a ledem do nejdrsnějších hor střední Evropy. Počet účastníků je omezen, sněžnice zapůjčíme. Cena: 100 Kč (nad 12 let), 50 Kč (nad 6 let), 200 Kč (rodina)

Zdroj: KRNAP
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“