Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Blitzkrieg doby ledové aneb proč vyhynuli mamuti

Kdy: v sobotu 8. února od 17 hodin
Kde: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové (Zámeček 456/30, 50008 Hradec Králové)
Přednáší: Mgr. Vladimír Socha

Poslední relativně krátké období v dějinách planety Země – čtvrtohory – je charakterizováno mimo jiné také výrazným střídáním teplejších a naopak velmi chladných období, která nazýváme dobami ledovými. Taková období známe i z mnohem starších geologických epoch naší planety, teprve v poměrně nedávném pleistocénu však ovlivnily také vývoj a rozšíření lidských populací. Na konci poslední doby ledové, ale na mnoha místech dokonce již desítky tisíc let předtím, docházelo na většině souší naší planety k nápadnému vymírání velkých živočichů. Dříve hojně rozšíření tvorové, jakými byli ma
muti a nosorožci srstnatí, jeskynní medvědi, ale také velcí nelétaví ptáci nebo mohutní vačnatci, poměrně náhle z fosilního záznamu mizí (pojem „náhle“ zde ale může znamenat i několik tisíciletí).
Nápadný úbytek druhů velkých zvířat představoval zajímavý problém již pro první geology a paleontology na počátku 19. století. Časem se pak vytvořilo několik hlavních teorií, které se tuto záhadnou událost snaží vysvětlit. Způsobil snad velké vymírání na konci pleistocénu člověk, jehož lovecký apetit sílil a jím používané zbraně se stávaly dokonalejšími? Mohly za vyhynutí mamutů a dalších zvířat postupné, ale razantní změny klimatu? Dopadla snad před 13 tisíciletími na území Severní Ameriky kometa? A konečně, šířily se snad tehdy pandemie nebezpečných nemocí, zasahující všechny velké savce? Nebo je tím pravým důvodem spíše kombinace všech těchto faktorů najednou? Důvody, které vedly k tzv. „blitzkriegu“ (zde: extrémně rychlému vymírání) na konci poslední doby ledové, jsou i dnes velmi diskutovaným tématem. Není ostatně divu, vždyť bohužel stojíme na prahu dalšího velkého vymírání – tentokrát již nepochybně zaviněného naším rozpínavým druhem. Na úvodní otázku „proč vyhynuli mamuti“ a zároveň i na mnoho dalších souvisejících otázek, vám odpoví právě tato přednáška.

Zdroj: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“