Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Rok na SŠ ve Francii

Je ti 15–17 let a máš chuť odjet studovat na rok na střední školu do Francie?

Proč ne! Pokud máš:
- velkou motivaci odjet do ciziny
- smysl pro odpovědnost a samostatnost
- dobrou znalost francouzštiny (minim. na úrovni A2)
- dobrou znalost angličtiny
- rodiče, kteří tě v tvém rozhodnutí podporují

pak je program “Rok ve Francii” určený právě pro tebe!

Také bys ale měl(a):
- být žákem (žákyní) 9. ročníku ZŠ příp. 1. nebo 2. ročníku na střední škole (resp. v případě víceletých gymnázií odpovídajících ročníků na šestiletém nebo osmiletém gymnáziu)
- chodit na školu v ČR, která je zařazena do sítě MŠMT (může to být státní, soukromá nebo i církevní škola)
- být občanem (občankou) ČR nebo mít trvalý pobyt v České republice (pokud máš jinou národnost než českou)

Jak probíhá výběr uchazečů?

Výběr provádí česko-francouzská komise s každým uchazečem zvlášt. Na pohovoru jsou také přítomni rodiče studenta (pro každý případ, že by neuměli francouzsky, je zajištěn překlad z/do češtiny). Celý pohovor trvá cca 30 minut.
Komise hodnotí u každého uchazeče úroveň jeho francouzštiny a schopnost zvládnout studium ve Francii (samostatnost, smysl pro odpovědnost, duševní vyzrálost atd.). Komise také přihlíží ke školnímu prospěchu studenta.

Veškeré informace naleznete na stránce: http://www.ifp.cz/Vyberove-rizeni-pro-skolni-rok,2657

Zdroj: http://www.ifp.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“