Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Erasmus + vstoupil v platnost

1. ledna 2014 vstupuje v platnost nová podoba nejpopulárnějšího evropského studentského programu. Erasmus+, známý také jako Erasmus pro všechny, byl 11. prosince podepsán předsedou Evropského parlamentu Martinem Schulzem a zástupcem Rady Vytautasem Leskeviciusem. S rozpočtem ve výši více než 14 miliard eur na léta 2014-2020, tedy téměř dvojnásobným oproti svému předchůdci, umožní program více než 4 milionům mladých Evropanů studovat nebo absolvovat stáž v zahraničí.

Erasmus+ poskytuje podporu studenům, učňům, stážistům, učitelům a školitelům ve věku 13-30 let, kteří chtějí studovat, školit se nebo třeba účastnit organizovaných sportovních aktivit v jiných členských zemích EU.

K těm, kteří mohou programu Erasmus+ využívat se nyní řadí i vedoucí mládežnických klubů a dobrovolníci.

Další novinkou programu Erasmus+ je zavedení nového nástroje na garanci půjček studentům magisterských programů, který jim umožní získat zvýhodněné úvěry na studium v jiné zemi EU.

Program Erasmus+ sdružuje stávající programy vzdělávání a odborné přípravy Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci a Grundtvig a zachovává jejich jména, která si už získala svůj věhlas. Dále sem spadá i program Mládež v akci a poprvé program Erasmus zahrnuje i sport.

Zdroj: http://www.europarl.europa.eu
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“