Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Prohlídky knihovny s výkladem pro veřejnost

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové pořádá každou první středu v měsíci v době od 16.00 do 17.00 hodin prohlídku prostor Studijní a vědecké knihovny s výkladem. Sraz účastníků je v 1. NP u pultu ostrahy v 16.00.

Nabízené termíny v roce 2014:
8. ledna, 5. února, 5. března, 2. dubna, 7. května, 4. června, 2. července, 6. srpna, 3. září, 1. října, 5. listopadu, 3. prosince.

Nemusíte se přihlašovat předem. Maximální počet účastníků je 25.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“