Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Bezdlužnost a jak si ji ověřit

Ve středu 15. ledna začíná první přednáškou "Bezdlužnost a jak si ji ověřit" nový cyklus "Finanční gramotnost". Povíme se nejen o tom, jak zjistit svoji bezdlužnost, ale také jak a proč k ní směřovat naším konáním. Bezdlužnost není zaklínadlem ani vysněným ideálem, ale směřování k ní nás bude smysluplně korigovat nejen v zacházení s penězi. Dále bude obsahově představen celý cyklus a účastníci dostanou možnost ovlivnit výběr budoucích témat.

Přednášky tohoto cyklu se konají ve Studijní a vědecké knihovně Hradec Králové.
Začátek v 17.00 hod. v konferenčním sále v 5. podlaží.
Vstup 50/25 Kč. (Sleva se vztahuje na seniory, studenty a držitele průkazu ZTP.)

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“