Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Město pronajme byty pro rodiny s dětmi

Odbor správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové na základě usnesení Rady města Hradec Králové č. RM/2013/1465 vypisuje výběrové řízení na pronájem uvolněných bytů pro rodiny s dětmi.

Jedná se o tyto byty:

1. Hradec Králové, Gagarinova 609, typ bytu 1+1 - 66,84 m2 (obytná kuchyň, pokoj, předsíň, koupelna, WC, balkón), č. bytu 41, 5. podlaží, bez výtahu. Byt určen výhledově k převodu do osobního vlastnictví, přičemž podmínky převodu nejsou zatím určeny.

2. Hradec Králové, Gagarinova 684, typ bytu 1+1 - 62,67 m2 (obytná kuchyň, pokoj, koupelna, WC, předsíň, balkón), č. bytu 41, 5. podlaží, bez výtahu. Byt určen výhledově k převodu do osobního vlastnictví, přičemž podmínky převodu nejsou zatím určeny.

3. Hradec Králové, Gagarinova 588, typ bytu 1+1 - 70,10 m2 (obytná kuchyň, pokoj, koupelna, WC, balkón, předsíň, sklep), č. bytu 42, 5. podlaží, bez výtahu. Byt určen výhledově k převodu do osobního vlastnictví, podmínky převodu nejsou zatím určeny.

4. Hradec Králové, Pod Zámečkem 1835/31, typ bytu 0+1 - 36,30 m2 (obytná kuchyň, předsíň, koupelna, sklep), č. bytu 108, 3. podlaží, bez výtahu.

5. Hradec Králové, Pod Zámečkem 1836, typ bytu 0+1 - 37,40 m2 (obytná kuchyň, předsíň, koupelna, sklep), č. bytu 10, 3. podlaží, bez výtahu.

6. Hradec Králové, Pod Zámečkem 1836, typ bytu 0+1 - 37,40 m2 (obytná kuchyň, předsíň, koupelna, sklep), č. bytu 5, 2. podlaží, bez výtahu.

7. Hradec Králové, Pod Zámečkem 1837, typ bytu 0+1 - 37,40 m2 (obytná kuchyň, předsíň, koupelna, sklep), č. bytu 5, 2. podlaží.

Termín příjmu žádostí: 3. 2. 2014. - 14. 2. 2014 na podatelnu magistrátu. Formulář žádosti je k dispozici na odboru správy majetku města nebo na webových stránkách odboru. Podrobnější informace jsou k dispozici zde. Za každou podanou obálku/žádost žadatel zaplatí nevratný poplatek ve výši 605 Kč. Tento poplatek se platí na pokladně magistrátu města a doklad (kopii) o zaplacení je třeba vložit do obálky se žádostí. Na obálku nutno napsat jméno a příjmení žadatele a název „výběrové řízení na byty pro rodiny s dětmi“. Případné telefonické informace na č. 495 707 731.


Zdroj: Magistrát města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“